Hundtjänstens hantering av personuppgifter.

Hundtjänsten behandlar alla personuppgifter enligt nuvarande PUL och kommande Dataskyddsförordningen (GDPR). På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om PUL och GDPR. Dataskyddsförordningen: http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/

Hundtjänsten hämtar endast in uppgifter direkt från dig. De uppgifter vi behöver är namn, telefonnummer, postadress och e-postadress. Hundtjänsten lagrar dina uppgifter under max två år. Vi använder dina lagrade personuppgifter vid kontakt med dig. Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Hundtjänsten på info@hundtjansten.se. Där kan du också begära rättelse eller begära att dina personuppgifter raderas. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av de uppgifter Hundtjänsten har registrerade om dig. En sådan begäran ska vara personligt undertecknad och insändas skriftligt till Hundtjänsten. Adressen är Skogssjövägen 30, 147 91 Grödinge.