Kurser:
Anmälan sker via e-post , tel: 070 957 06 60 eller via formuläret som finns när du klickar på ANMÄL, under respektive kurs. Har du inte fått någon bekräftelse på din anmälan inom en vecka, var snäll och ring eller skicka ett sms: 0709570660.

Tel.tid: mån-tors kl. 13.00-15.00. Betalning sker via faktura som skickas ut via mail i god tid innan kursen startar, tillsammans med all övrig information.

Intresseanmälan till kurs
Söker du en kurs som ännu inte hamnat på hemsidan, kan du göra en intresseanmälan och när du får reda på datumen avgöra om du vill gå kursen. En intresseanmälan är inte ekonomiskt bindande.

Anmälan till en kurs
Din anmälan via mail, ebutiken eller telefon är ekonomiskt bindande. Har du anmält dig till en kurs har du 14 dagars ångerrätt enligt svensk lag. Det är då upp till dig att meddela om du inte vill delta på kursen. Du får en faktura via mail där sista-betalnings-datum framgår tydligt innan aktuell kursstart, om ingen annan överenskommelse skett.

Missat kurstillfälle
Om du missar något kurstillfälle så får du övningarna vi går igenom visade online istället.

Avbokning av en anmälan
Avbokning av din anmälan senare än två veckor innan kursstart debiteras med full kursavgift, om inte läkar- eller veterinärintyg finns.

Reklamation
Skulle du mot förmodan vara missnöjd med kursen, säger du till direkt efter första lektionen och får då full kursavgift tillbaka.

Här hittar du Konsumentverkets ångerblankett.

Inte giltig reklamation

  • Kursavgiften betalas inte tillbaka om du anser att din hund redan kan de övningar som vi tränar. Övningarna finns presenterade på aktuell kurssida.
  • Kursavgiften betalas inte tillbaka om du inte vill använda dig av belöning, eftersom hela Hundtjänstens filosofi inriktar sig på belöningsbaserad inlärning.
  • Kursavgiften betalas inte tillbaka om du inte varit ärlig i din anmälan och underlåtit att tala om att din hund har speciella problem. Detta eftersom en sådan hund tar för mycket tid från de andra deltagarna på kursen. Se längre ner vad som menas med speciella problem.

Fler än en person kan gå kurs med hunden
Två personer är välkomna på kurs, men ni turas i så fall om att träna med hunden. Undantag kan finnas nu under pandemin, se respektive kurs för information om det.

Barn på kurs
Barn och hundar är en underbar kombination, men tänk på att alltför små barn kan ha svårt att förstå att kursen är till för att hunden skall vara i fokus och barn kan även störa de övriga deltagarna. Träningen måste alltid bedrivas under överinseende av en vuxen/mogen person, för hundens bästa och för att få bästa träningsresultat. 12 års åldersgräns för medföljande barn.

Hund med speciella problem
Om din hund har speciella problem är det bättre att du tar privatlektioner. Speciella problem kan vara aggressivitet/gör utfall eller extrem rädsla. Är du osäker på vad som menas med detta, kontakta mig så förklarar jag!

Strikt Hundägaransvar
Du har som hundägare alltid strikt hundägaransvar enligt lagen. Hundtjänsten tar inget ekonomiskt ansvar vid hund- eller personskada. Du ombeds att se över din hem- och hundförsäkring innan kursstart.

OBS! Om du är under 18 år måste en målsman göra anmälningen åt dig. Genom att fylla i anmälningsformuläret försäkrar du att du är över 18 år.

VARMT VÄLKOMNA!

Hundtjänsten Sverige
Skogssjövägen 30
147 91 Grödinge
Organisationsnr: 700803-8924
Momsnummer: SE700803892401
Innehar F-skattebevis


Hundinstruktörsutbildning

Köpvillkor och ångerrätt för yrkesutbildning

Vi följer svensk lagstiftning om konsumentskydd vid distansavtal (2005:59) som innebär att du som privatkonsument har full ångerrätt till ditt köp inom 14 dagar från att du betalat anmälningsavgiften. Ångerrätten anses förbrukad om du inom dessa 14 dagar påbörjat utbildningen genom att ta del av kursmaterialet. Genom att boka in dig på en hundinstruktörsutbildning, så samtycker du till att tjänsten anses påbörjad vid starten, oavsett om du närvarar vid kursstarten eller inte. Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss detta på ett klart och tydligt sätt innan ångerfristen löper ut genom att använda Konsumentverkets standardformulär.  Här hittar du Konsumentverkets ångerblankett.

Avanmälan utbildning

Med varaktigt studiehinder

Om skälet till att du återtar din anmälan eller avbryter en påbörjad utbildning är varaktigt studiehinder, såsom egen eller närståendes sjukdom styrkt med läkarintyg, eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse betalar vi tillbaka kursavgiften för ännu inte utnyttjade delar av kursen. Avbokning ska ske skriftligt.

Utan varaktigt studiehinder

Om du återtar din anmälan utan att varaktigt studiehinder efter att ångerrätten förfallit tar vi normalt ut en avgift motsvarande de kostnader vi inte kan undvika till följd av din avanmälan

Vid avbokning 4-2 veckor före utbildningens start ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 50% av kursavgiften.

Vid avbokning 2-0 före utbildningens start ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 100% av kursavgiften.

Undantag från ovanstående kan göras, utifrån varje enskilt fall om vi kan fylla din plats med en annan deltagare.

Om utbildningen har påbörjats är du skyldig att betala hela avgiften.

 

Force majeure

Om vi p g a särskilda skäl, ”force majeure”, situationer vi inte kan kontrollera såsom naturkatastrofer, bränder, strejker, pandemier, allvarlig smittspridning och liknande händelser, måste ställa in en utbildning eller ändra ett schema har du inte rätt att få pengarna tillbaka för utbildningen du anmält dig till. Om vi behöver göra ändringar i kursupplägget kommer vi informera dig om detta, alternativt kommer du få information om när utbildningen planeras att genomföras nästa gång. Skulle utbildningen bli inställd med anledning av force majeure mycket långt i förväg, kan du ändå ha rätt att få pengarna tillbaka. Kontakta alltid oss om du har frågor.

Annan frånvaro

Vid frånvaro så behöver du maila oss innan kurstillfället: elinor@hundtjansten.se
Om du uteblir utan att ha mejlat oss, av annan anledning än de som ovan angivits, är detta kurstillfälle förbrukat. Du kan således inte kostnadsfritt ta igen det tillfället senare under kursen eller få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du var frånvarande.

Överlåtelse av avtalet

Du får inte överlåta din utbildning utan Hundtjänstens skriftliga godkännande. Detta innebär att du inte kan sälja eller ge bort din kursplats till någon annan utan vårt godkännande.

Strikt hundägaransvar och vaccinationer

Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter (lag 2007:1150) har en hundägare alltid strikt ansvar för sin hund.
Hunden ska vara vaccinerad enligt SKK’s rekommendationer.

Ändringar av Allmänna villkor

Hundtjänsten har rätt att ändra dessa Allmänna villkor.